Święcenia

"Cały Kościół jest ludem kapłańskim. Przez chrzest wszyscy wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. Uczestnictwo to jest nazywane "wspólnym kapłaństwem wiernych". U jego podstaw i dla służenia mu istnieje inne uczestnictwo w posłaniu Chrystusa, przekazywane przez sakrament święceń, którego misją jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa-Głowy.

Kapłaństwo urzędowe różni się istotowo od wspólnego kapłaństwa wiernych, ponieważ udziela świętej władzy w służbie wiernym. Pełniący urząd święceń wykonują swoją posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie (munus docenti), kult Boży (munus liturgicum) i rządy pasterskie (munus regendi).

Od początku posługa święceń była udzielana i wykonywana według trzech stopni: jako posługa biskupów, prezbiterów i diakonów. Posługi udzielane przez święcenia są niezastąpione w organicznej strukturze Kościoła. Bez biskupów, prezbiterów i diakonów nie można mówić o Kościele."

(Katechizm Kościoła Katolickiego nry 1591-1593)

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu święceń w stpniu diakona i prezbitera (kapłańskie) odbywa się poprzez formację w seminarium duchownym. W naszej Archidiecezji Gdańskiej seminarium zlokalizowane jest w Gdańsku-Oliwie. W seminarium kandydaci przygotowują się we wspólnocie zamieszkując na czas trwania formacji w budynku seminarium. Formacja trwa 7 lat. Rekrutacja do seminarium odbywa się zasadniczo w czerwcu oraz we wrześniu. Kandydat powinien legitymować się świadectwem ukończenia szkoły średniej oraz pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego. Należy jednak pamiętać, że są to kwestie, w których ostateczną decyzję podejmuje rektor seminarium, także wówczas, gdy kandydat nie może przedstawić stosownych dokumentów szkolnych. 

Każdy kto odczuwa pragnienie realizacji życiowego powołania poprzez powołanie do kapłaństwa jest zaproszony, aby skontaktował się z proboszczem parafii swojego miejsca zamieszkania lub bezpośrednio z rektorem seminarium duchownego, który pomoże w podjęciu ostatecznych decyzji o rozpoczęciu formacji seminaryjnej. 

Zwracamy uwagę również na fakt, iż w Polsce coraz żywiej i widoczniej jest obecna forma diakonatu stałego. Diakon stały to osoba, która nie przygotowuje się do kapłaństwa, ale przyjmuje pierwszy stopień święceń dla posługi słowa i posługi miłosierdzia w Kościele parafialnym, w którym na codzień uczestniczy. Kandydatami do diakonatu stałego mogą być mężczyźni, którzy ukończyli 35. rok życia, cieszą się nieposzlakowaną opinią i odczuwają pragnienie realizacji takiego powołania we wspólnocie Kościoła. Mogą to być zarówno mężczyźni żonaci jak i nieżonaci. Stosowne bliższe informacje na temat diakonatu stałego można uzyskać u proboszcza parafii zamieszkania lub w rektoracie seminarium duchownego. 

Gdańskie Seminarium Duchowne

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 3
80-330 Gdańsk

Sekretariat / Księgowość

Czas pracy: poniedziałek – piątek 9:00 – 14:00.

tel.: 58 552 00 50, wew. 123
e mail: sekretariat@gsd.gda.pl

Ładowanie…

 


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
89 0.10183191299438