Eucharystia

"Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.

Celebracja Eucharystii obejmuje zawsze: głoszenie słowa Bożego, dziękczynienie składane Bogu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za dar Jego Syna; konsekrację chleba i wina oraz uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Pana. Elementy te konstytuują jeden i ten sam akt kultu.

Istotnymi znakami sakramentu Eucharystii są pszenny chleb i wino gronowe, nad którymi wzywa się błogosławieństwa Ducha Świętego i kapłan wypowiada słowa konsekracji, będące słowami Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: "To jest Ciało moje za was wydane: To jest kielich Krwi mojej..."

Kto chce przyjmować Chrystusa w Komunii eucharystycznej, musi być w stanie laski. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, nie powinien przystępować do Eucharystii bez otrzymania uprzednio rozgrzeszenia w sakramencie pokuty.

Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali Komunię świętą, gdy uczestniczą w celebracji Eucharystii. Zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz w roku."

(Katechizm Kościoła Katolickiego nry 1407-8, 1412, 1415, 1417)

 

W naszej parafii możliwość przyjęcia Eucharystii jest podczas mszy świętej oraz w czasie okolicznościowych nabożeństw. Każdy wierny, który przystąpił już pierwszy raz do Komunii Świętej, w rozsądnym czasie może również poprosić o udzielenie Komunii Świętej poza mszą świętą jeden raz dziennie.

Ile razy w ciągu dnia można przyjąć Komunię Świętą?

Zgodnie z obowiązującym prawem w Kościele każdy wierny, który przystąpił już pierwszy raz do Komunii Świętej, może przyjmować Komunię Świętą będąc w stanie łaski uświęcającej dwa razy w ciągu dnia z zastrzeżeniem, że za drugim razem uczestniczy w całej mszy świętej. To znaczy, że za pierwszym razem można przyjąć Komunię Świętą poza mszą świętą, a za drugim należy uczestniczyć we mszy świętej. 

Przypominamy też, że każdego wiernego, z wyjątkiem osób ciężko chorych lub przyjmujących konieczne leki, obowiązuje post eucharystyczny, który należy zachować na jedną godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej dziecka zapisy są przyjmowane we wrześniu. Zasadniczo do pierwszej Komunii Świętej przygotowania rozpoczynają dzieci rozpoczynające naukę w szkole w klasie trzeciej. Indywidualne przypadki prosimy uzgadniać z Księdzem Proboszczem. 

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbywa się w naszej parafii w ostatnią sobotę maja. 

 

Ładowanie…

 


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
88 0.096798181533813