Chrzest Święty

Czym jest sakrament chrztu świętego?

Chrzest święty jest pierwszym sakramentem, jaki przyjmują katolicy. Przez przyjęcie tego sakramentu ochrzczony ma udział w zbawczym dziele Jezusa dokonanym przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. 

Chrzest gładzi grzech pierworodny, włącza ochrzczonego do wspólnoty Kościoła i czyni z niego dziecko Boga. Otwiera dla człowieka możliwość skutecznego korzystania z innych sakramentów świętych. 

Kto może przyjąć sakrament chrztu świętego?

Sakrament chrztu świętego może być udzielony każdemu kto jeszcze nie został ochrzczony. Przyjęcie chrztu wiąże się jednak z wyznaniem wiary Kościoła. W przypadku dziecka wiarę tę w imieniu dziecka wyznają jego rodzice, a w przypadku osoby dorosłej ona sama daje świadectwo wiary, która została pogłębiona przez czas przygotowania przedchrzcielnego.

Kto może zgłosić chrzest święty i gdzie?

W przypadku chrztu dziecka prośbę o chrzest wyraża jedno z rodziców lub prawny opiekun dziecka. Do chrztu wystarczy zgoda jednego z rodziców. O chrzcie dziecka nie może jednak zadecydować inikt inny choćby należał do rodziny. 

W przypadku osoby dorosłej ona sama prosi o chrzest święty i po odpowiednim przygotowaniu. 

Kiedy w naszej parafii udziela się chrztu świętego?

W naszej wspólnocie parafialnej chrztu świętego udzielamy podczas mszy świętej w terminie uzgodnionym w kancelarii parafialnej. Zasadniczo chrzest jest udzielany w niedzielę podczas mszy św. o g. 10.00 lub 12.00 oraz w sobotę podczas mszy św. o g. 18.00.

Jakie dokumenty należy posiadać, aby zgłosić chrzest w parafii?

Aby zgłosić zamiar ochrzczenia dziecka w kancelarii parafialnej należy przedstawić akt urodzenia dziecka oraz dokument tożsamości jednego z rodziców zgłąszających chrzest. Należy również przygotować dane wybranych rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek), a w przypadku gdy wybrani rodzice chrzestni mieszkają na terenie innej parafii należy przedstawić zaświadczenie od proboszcza parafii zamieszkania, które stwierdza brak przeszkód do podjęcia zadania rodzica chrzestnego.

Jeśli rodzice dziecka mieszkają poza terenem naszej parafii to w momencie zgłoszenia chrztu należy przedstawić pisemną zgodę proboszcza parafii zamieszkania na przyjęcie chrztu św. w naszej parafii. 

Kim są i kto może być rodzicami chrzestnymi?

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

    •    Ukończył 16 lat - chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,

    •    Jest praktykującym katolikiem - bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii, uczestniczy regularnie we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,

    •    Jeżeli żyje w związku to musi to być związek małżeński kościelny - sakramentalny,

    •    Jeżeli jest uczniem to powinien aktualnie uczęszczać na katechizację,

    •    Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,

    •    Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Można wybrać dwoje rodziców chrzestnych albo tylko jednego lub jedną – tzn. że rodzicami chrzestnymi mogą być albo mężczyzna i kobieta albo tylko kobieta lub tylko mężczyzna, nie natomiast dwóch mężczyzn lub dwie kobiety.

Obrzędy chrztu świętego - tutaj można przeczytać jak przebiega cała liturgia chrztu świętego i przeczytać jaki udział w liturgii mają rodzice i chrzestni. 

Ładowanie…

 


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
89 0.10061287879944