Drukuj

Biuro parafialne czynne jest codziennie pół godziny przed i pół godziny po mszy świętej.

W biurze parafialnym...

Sakrament chrztu

Chrzest, jak podkreśla KPK, jest bramą sakramentów. Otwiera on możliwość skutecznego korzystania z następnych łask Bożych mogących spłynąć drogą sakramentalną. Warunkuje, co więcej, ważność innych sakramentów. Ktoś, kto nie został ochrzczony nie może ważnie przyjmować kolejnych sakramentów. Ten sakrament jest warunkiem naszego zbawienia

Istotą tego sakramentu jest polanie głowy kandydata wodą bądź jego zanurzenie w wodzie z równoczesnym wypowiedzeniem trynitarnej formuły – wezwaniem Trójcy Świętej: ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. A zatem materią tego sakramentu jest woda, formą – wypowiedzenie powyższych słów.

Chrzest uwalnia od grzechu pierworodnego i grzechów uczynkowych popełnionych do momentu chrztu i od kar za nie. Ponadto chrzest udziela łaski uświęcającej. Przez przyjęcie tego sakramentu stajemy się dziećmi Bożymi, zostajemy jak winne latorośle wszczepieni w Chrystusa – winny krzew (zob. J 15,1-10). Przez chrzest zostajemy usprawiedliwieni, otrzymujemy Ducha Świętego i zostajemy obdarowani Jego darami oraz cnotami teologalnymi (wiara, nadzieja, miłość), otrzymujemy niezatarte znamię przynależności do Chrystusa – udział w Jego misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej.

Wymagane dokumenty do przyjęcia chrztu św. i zapisania tego faktu w księgach metrykalnych:

Kto może dostąpić zaszczytu i zadania bycia chrzestnym? Stwierdza to wyraźnie KPK w kan. 847 § 1. Kandydat musi:

I Komunia Święta

Przygotowanie do przyjęcia I Komunii Świętej odbywa się podczas katechezy przy parafii w II klasie Szkoły Podstawowej. Prowadzi ją ks. proboszcz Jan Plottke. Przed I Komunią Świętą należy dostarczyć metrykę chrztu świętego z kancelarii parafialnej miejsca chrztu.

Bierzmowanie

Przygotowanie odbywa się przy parafii, które prowadzi ks. proboszcz Jan Plottke. Uczestniczą uczniowie klas III Gimnazjum. Należy dostarczyć świadectwo chrztu świętego z kancelarii parafialnej miejsca chrztu.

Sakrament małżeństwa

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (KPK kan. 1055 § 1).

Wymagane dokumenty:

Wymienione dokumenty dostarczane są do kancelarii parafialnej systematycznie na spotkaniach poprzedzających ceremonię zaślubin. Kartki poprzedzające przystąpienie do sakramentu pokuty narzeczeni dostarczają w dniu ślubu.

W sprawie sakramentu namaszczenia chorych i pogrzebu można kontaktować się o każdej porze - telefon: (058) 673-87-15.