Start Parafia Biuro parafialne

Biuro parafialne czynne jest codziennie pół godziny przed i pół godziny po mszy świętej.

W biurze parafialnym...

 • można załatwić formalności związane z sakramentami świętymi (chrzest, małżeństwo) i sakramentaliami (chrześcijański pogrzeb),
 • zamówić intencje mszalne,
 • otrzymać świadectwo moralności dopuszczające do pełnienia obowiązków i godności rodzica chrzestnego bądź świadka bierzmowania,
 • otrzymać świadectwo (metrykę) chrztu świętego.

Sakrament chrztu

Chrzest, jak podkreśla KPK, jest bramą sakramentów. Otwiera on możliwość skutecznego korzystania z następnych łask Bożych mogących spłynąć drogą sakramentalną. Warunkuje, co więcej, ważność innych sakramentów. Ktoś, kto nie został ochrzczony nie może ważnie przyjmować kolejnych sakramentów. Ten sakrament jest warunkiem naszego zbawienia

Istotą tego sakramentu jest polanie głowy kandydata wodą bądź jego zanurzenie w wodzie z równoczesnym wypowiedzeniem trynitarnej formuły – wezwaniem Trójcy Świętej: ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. A zatem materią tego sakramentu jest woda, formą – wypowiedzenie powyższych słów.

Chrzest uwalnia od grzechu pierworodnego i grzechów uczynkowych popełnionych do momentu chrztu i od kar za nie. Ponadto chrzest udziela łaski uświęcającej. Przez przyjęcie tego sakramentu stajemy się dziećmi Bożymi, zostajemy jak winne latorośle wszczepieni w Chrystusa – winny krzew (zob. J 15,1-10). Przez chrzest zostajemy usprawiedliwieni, otrzymujemy Ducha Świętego i zostajemy obdarowani Jego darami oraz cnotami teologalnymi (wiara, nadzieja, miłość), otrzymujemy niezatarte znamię przynależności do Chrystusa – udział w Jego misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej.

Wymagane dokumenty do przyjęcia chrztu św. i zapisania tego faktu w księgach metrykalnych:

 • akt urodzenia dziecka,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców oraz dane rodziców (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania), w przypadku braku ślubu kościelnego zapewnienie, że dziecko będzie wychowywane po chrześcijańsku,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania),
 • zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca zamieszkania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji.

Kto może dostąpić zaszczytu i zadania bycia chrzestnym? Stwierdza to wyraźnie KPK w kan. 847 § 1. Kandydat musi:

 • być wyznaczonym przez przyjmującego chrzest (jeśli to możliwe), jego rodziców lub proboszcza,
 • posiadać wymagane do tego kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania,
 • mieć ukończone 16 lat,
 • być katolikiem, po Pierwszej Komunii Świętej, bierzmowanym, prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające tej ważnej funkcji, a mianowicie prowadzić życie zgodne z nauką Kościoła - zatem nie należy dopuszczać do tej godności osób żyjących w związku niesakramentalnym czy młodzieży, która nie uczęszcza na katechizację;
 • nie być matką lub ojcem przyjmującego chrzest,
 • być wolnym od jakichkolwiek kar kościelnych, zgodnie z prawem wymierzonych czy deklarowanych.

I Komunia Święta

Przygotowanie do przyjęcia I Komunii Świętej odbywa się podczas katechezy przy parafii w II klasie Szkoły Podstawowej. Prowadzi ją ks. proboszcz Jan Plottke. Przed I Komunią Świętą należy dostarczyć metrykę chrztu świętego z kancelarii parafialnej miejsca chrztu.

Bierzmowanie

Przygotowanie odbywa się przy parafii, które prowadzi ks. proboszcz Jan Plottke. Uczestniczą uczniowie klas III Gimnazjum. Należy dostarczyć świadectwo chrztu świętego z kancelarii parafialnej miejsca chrztu.

Sakrament małżeństwa

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (KPK kan. 1055 § 1).

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego (trzy egzemplarze);
 • świadectwo chrztu osoby ochrzczonej w innej parafii niż ta, w której narzeczeni zamierzają zawrzeć związek małżeński (świadectwo chrztu powinno powinno być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed momentem przedłożenia w kancelarii parafialnej),
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,
 • zaświadczenie o odbytej konsultacji w poradni przedmałżeńskiej,
 • potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych w miejscach wymaganych prawem,
 • pisemne potwierdzenie faktu przystąpienia do spowiedzi.

Wymienione dokumenty dostarczane są do kancelarii parafialnej systematycznie na spotkaniach poprzedzających ceremonię zaślubin. Kartki poprzedzające przystąpienie do sakramentu pokuty narzeczeni dostarczają w dniu ślubu.

W sprawie sakramentu namaszczenia chorych i pogrzebu można kontaktować się o każdej porze - telefon: (058) 673-87-15.

Czytania na dziś
Najnowsze
 • niedziela, 29 sierpień 2021
  Pielgrzymka do sanktuariów maryjnych Warmii

  Zapraszamy do udziału w autokarowej pielgrzymce do sanktuariów maryjnych w Gietrzwałdzie, Świętej Lipce i Stoczku Klasztornym – miejsca internowania Prymasa Wyszyńskiego. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę, 11 września. Wyjazd o g. 6.30, powrót ok. g. 22.00. Koszt 120 zł – obejmuje przejazd autokarem, wspólny obiad na trasie, przewodników w sanktuariach, grupowe ubezpieczenie. Zapisy do przyszłej niedzieli na plebanii.

 • piątek, 19 luty 2021
  Czy w poście chodzi o kawę i cukierki?

  Zaskakuje nas kolejny Wielki Post. Być może nie robi na nas wrażenia. Dobrze jest zmienić trochę scenerię, zestaw pieśni, kolor w kościele, może trochę tygodniowy jadłospis. Zaskakuje nas, bo często nie ma wcześniej czasu, sposobu, pomysłu na to jak go zacząć i jak go przeżyć. Niektórzy pewnie tradycyjnie coś postanowią, bo robią tak samo od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Inni przyjdą na Środę Popielcową, bo ksiądz sypie popiołem – jakoś nie wypada nie być – a potem pewnie na pierwsze święto Wielkiej Nocy. Ostatecznie zawsze stajemy przed wielkopostnym pytaniem: przeżyć jak zwykle (tzn. byle przeleciał) czy przeżyć wyjątkowo (tzn. tak jak tego wymaga moja tegoroczna sytuacja).

 • czwartek, 31 grudzień 2020
  Anno Domini 2020 w starzyńskiej wspólnocie parafialnej

  Czas końca roku kalendarzowego sprzyja podsumowaniom. Dziś - już po raz czwarty - przybliżymy w telegraficznym skrócie wydarzenia oraz uroczystości, które miały miejsce w naszej parafii w 2020 r. W ubiegłorocznym podsumowaniu napisaliśmy na wstępie takie oto słowa: „Jaki będzie obecny rok .. czas pokaże” no i rzeczywiście teraz można powiedzieć, że miniony czas z pewnością pokazał nam wiele. Zacznijmy jednak od początku…